TIC COACHING

Coaching i Formació aplicat a les TIC. TIC Coaching se centre en les persones, i en com aquestes s´integren en els projectes tecnològics.